Tietoturva-asiaa

Suojelupoliisin nostettua vuotuisessa turvallisuustilannekatsauksessaan esiin kotikäyttäjien reitittimien tietoturvaongelmat, on aiheesta kirjoitettu eri tiedotusvälineissä huolestuneeseen sävyyn. Myös erilaisia ohjeita on jaettu. Koska asia koskettaa myös osuuskunnan asiakkaita, luethan huolella tämän tiedotteen.

Tällä hetkellä osuuskunnan verkossa on käytössä kolme eri kotipäätemallia. Se, millainen malli omassa kotitaloudessasi on käytössä, riippuu asennusajankohdasta. Kahteen uudempaan malliin osuuskunta tekee päivitykset automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee asiasta huolehtia.

Valitettavasti vanhimpaan ja myös yleisimpään osuuskunnan asiakkailla käytössä olevaan kotipäätemalliin ei valmistaja enää tarjoa päivityksiä, mukaan lukien tietoturvapäivitykset. Haluamme painottaa, että nämä Genexis DRG712- ja DRG716-päätteet ovat kuitenkin riittävän turvallisia kotikäyttöön, eikä niitä tarvitse tässä vaiheessa lähteä vaihtamaan uudempaan malliin. Jos kuitenkin haluat itsellesi uudemman mallisen kotipäätteen, voit sellaisen hankkia osuuskunnalta. Tällä hetkellä kotipäätteen hinta on noin 200 euroa.

Päätettä ei voi vaihtaa itse, sillä myös päätteen asennuspohja pitää vaihtaa. Tämä vaatii useimmissa tapauksissa kuituhitsauksen ja asentajan käynnin kiinteistöllä. Tästä työstä aiheutuu valitettavasti lisäkuluja osakkaalle. Päätteen vaihtamisella on toki muitakin etuja kuin tietoturvan paraneminen. Runsaassa kymmenessä vuodessa päätteet ovat kehittyneet ja uusimmassa mallissa on monia parannuksia, kuten esimerkiksi uudempi WiFi-verkkoteknologia ja parempi käyttöliittymä.

Mikäli olet kiinnostunut hankkimaan uuden kotipäätteen, ota yhteyttä Risto Virtaseen ja sovi uuden päätteen asennuksesta hänen kanssaan.

DNA on lopettanut antennitelevisiokanavien jakelun kaapeliverkossa

DNA on jakanut ilmaisia tv-kanavia kaapeliverkossaan myös antennitelevisioon sopivalla lähetystekniikalla. Tämä on mahdollistanut katselun myös vastaanottimilla, joissa ei ole kaapeliverkkoon sopivaa ns. viritintä.

Tämä palvelu on loppunut 9.10.2023 eli nyt DNA:n tv-kanavia voi vastaanottaa ainoastaan kaapeliverkkoon sopivilla vastaanottimilla. Koska Osuuskunnan verkossa jaettava kaapeli-tv-signaali tulee DNA:lta, tämä koskee myös Osuuskunnan verkkoa.

Pahoittelemme että tämä tiedote tulee vasta nyt, mutta DNA ei ole lähettänyt asiasta Osuuskunnalle ennakkotiedotetta.

Tämä muutos ei vaikuta millään tavalla varsinaisiin kaapelikanaviin tai Internetin yli katsottaviin tv-palveluihin.

DNA:n tiedote asiasta: https://www.dna.fi/fm-radio?queryID=a17b6c010fbcf021c68cb875dc57906a&userToken=2fcbf1fcfdc69e51

Pitkään kaapeli-tv:tä vaivannut vika on korjattu

Kuituverkosta tulevan DNA:n kaapeli-tv-signaalin laatu on pitkään ollut heikko. Tämä on aiheuttanut tv-kuvaan “mosaiikkia” ja lähetys on saattanut jopa katketa. Television signaalitiedoissa sekä laatu että voimakkuus ovat näyttäneet alhaisia arvoja.

Vikaa tutkittiin 26.7.2023 yhdessä DNA:n alihankkijan Voimatelin asentajan kanssa ja aluksi todettiin DNA:n lähetysasemalla Hyvättyläntiellä signaalin olevan moitteeton. Kun sama signaali mitattiin kuitupäätteestä, todettiin sen laatu huonoksi.

Tutkimuksissa häiriön aiheuttajaksi paljastui Lintulan keskukseen tulevassa kuidussa oleva likaantunut kuituliitin. Kyseisen liittimen kautta signaali tulee Hyvättyläntieltä keskuksen valovahvistimeen, jonka jälkeen se jaetaan ja lähetetään kiinteistöihin. Vika vaikutti siis jokaiseen kiinteistöön, jossa kaapeli-tv:tä käytetään. Jäi arvoitukseksi miten ja milloin liitin on likaantunut. Tiettävästi sitä ei ole avattu vuosiin, joten vika on todennäköisesti ollut “päällä” todella kauan.

Tarkistusmittausten mukaan signaali on kuitupäätteestä ulos tullessaan nyt laadultaan ensiluokkainen, minkä monet ovat jo huomanneetkin. Mikäli jollakulla edelleen näkyy tv-kuvassa häiriöitä, pyydetään ottamaan yhteys Osuuskunnan vastuuhenkilöihin vian selvittämiseksi.

Pettistenkujan valokuituverkko on valmis

Kevään aikana yhdessä Carunan sähkökaapeleiden kanssa maahan upotetut valokaapelit on otettu käyttöön Pettistenkujalla. Ensimmäiset tilaajat liitettiin verkkoon heinäkuun alussa ja lisää liitetään kunhan kiinteistöjen omistajille sopii.

Samalla otettiin käyttöön uusi päätemalli Genexis Fibertwist. Uusi pääte on aikaisempaa pienempi ja kuluttaa vähemmän sähköä, ollen kuitenkin ohjelmistoltaan aikaisempia monipuolisempi ja nopeampi.

Uudessa päätteessä ei vanhojen tapaan ole enää WiFi-yhteyttä vaan sen hoitaa erillinen Genexis Pulse WiFi-tukiasema. Tärkein syy valokuitupäätteen ja WiFi-tukisaseman erottamiseen on se että valokuitupääte usein sijaitsee tilassa, josta langattoman verkon kantavuus taloon ei ole paras mahdollinen. Erillinen tukiasema sen sijaan voidaan sijoittaa edullisimpaan mahdolliseen paikkaa ja näin saada nopea ja varma yhteys koko taloon.

Pulse mahdollistaa jopa 1,2 Gigabitin langattoman nopeuden ja tukee ns. Mesh-ratkaisua, jossa useampi tukiasema muodostaa yhden yhtenäisen verkon koko taloon.

Mainittakoon että vanhoja päätteitä on varaosina enää muutamia. Näin ollen jos pääte rikkoutuu, tilalle joudutaan todennäköisesti asentamaan uudenmallinen pääte. Koska päätteen pohjan vaihtaminen kuituhitsauksineen on työläs ja aikaa vievä operaatio, olemme suunnittelemassa ratkaisua, jossa uusi pääte asennetaan vanhan pohjan päälle.

Osuuskunnan varsinainen kokous 30.5.2023

Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin vanhalla Saukonojan koululla tiistaina 30.5.2023 klo 18. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus sekä valittiin hallituksen jäsenet vuodelle 2023-2024.

Lisäksi Ilkka Jokioinen kertoi hulevesiprojektista ja Matti Susi kuituverkon laajentamisprojektista Pettistenkujalle. Paikalla oli 14 osuuskunnan jäsentä.

Valokaapeliverkkoa laajennetaan

Saukonojan vesihuolto-osuuskunta on sopinut Carunan kaivuu-urakoitsijan kanssa valokaapelin asentamisesta sähkökaapeleiden kanssa samaan ojaan Pettistenkujan suuntaan. Osuuskunnan kuituverkossa on kapasiteettia lisäliittyjille ja Kahasvuorentien kaapeliliitoksessa on sopivasti vapaita kuituja verkon laajennukseen.

Samassa yhteydessä tuodaan myös uusi valokaapeli Otsolantien alkupäähän, mikä mahdollistaa lähistöllä olevien kiinteistöjen liittymisen osuuskunnan verkkoon.

Toteutus ja aikataulu

Suunnitelman mukaan jokaisen talon lähelle tuodaan kiinteistövalokaapelin pää, jolloin liittyminen verkkoon voidaan tehdä mahdollisimman vähin kaivuutöin. Mikäli Caruna tuo sähkömaakaapelin taloon asti, myös valokaapeli tuodaan perille asti. Uudempiin taloihin sähkökaapeli tulee maakaapelina viimeiseltä pylväältä. Tällöin kiinteistövalokaapeli jätetään vyyhdille uuden sähkökaapelin ja nykyisen talolle menevän maakaapelin liitoksen kohdalle (nykyinen pylväsnousu).

Kaikki uudet valokaapelit saatiin asennetuksi 25.5.2023, mutta joitakin liitoksia on vielä kesken ja uusien kuitupäätteiden toimitusta odotellaan. Todennäköisesti ensimmäiset uudet huippunopeat valokaapeliyhteydet saatanee käyttöön kesäkuussa 2023.

Ukonilma runteli valokuituverkkoa

Varhain lauantai-aamulla 14.8.2021 Saukonojan alueella oli voimakas ukonilma. Sen seurauksena rikkoontui muiden sähkölaitteiden ohella myös lukuisia valokuitupäätteitä.

Pääte on helppo vaihtaa uuteen, mutta tässä tapauksessa viivettä aiheutti se että käytössä ollutta päätemallia ei enää valmisteta. Osuuskunnalla oli jo hankittuna uuden mallin päätteitä, mutta koska se ei sovi vanhan päätteen pohjaan, myös pohjat oli vaihdettava. Tätä työtä tehtiin lauantai-iltana “talkoilla” ja kaikille tarvitseville saatiinkin asennetuksi uusi, entistä parempi, valokuitupääte.

Valokaapelit kulkevat maan alla ja itse kuitu ei johda sähköä, joten verkon suunnasta salama ei voi aiheuttaa päätteelle vahinkoa. Pääte saa kuitenkin virtansa sähköverkosta ja monella päätteeseen on myös kytketty laitteita Ethernet-kaapeleilla. Kun salama lyö lähellä, kaikkiin metallilankoihin indusoituu jännitepiikkejä, jotka ovat usein tuhoisia etenkin elektroniiikkaa sisältäville laitteille.

Päätteen virtalähteen ja pistorasian väliin asennettava ylijännitesuoja antaa suojaa sähköverkosta tulevia ylijännitteitä vastaan. Toistaiseksi sellaisen hankkiminen on ollut päätteen omistajan harkinnassa. Osuuskunta tulee mahdollisesti tekemään yhteishankinnan, jolloin käyttäjät saisivat halutessaan päätteeseen ylijännitesuojan helposti ja edullisesti.