Liedon Vesi toteuttaa uuden vesijohtolinjan, joka alkaa Hepojoentie 39 kohdalta ja päättyy Esko-Ukurantie 145:n kohdalle. Saukonojan vesihuolto-osuuskunta on sopinut Liedon Veden kanssa, että samaan ojaan vedetään myös paineviemäriputki ja valokuituverkon runkokaapeli. Paineviemärin ja valokuituverkon kiinteistöhaarat vedetään yhdessä vesijohdon kanssa niille kiinteistöille, jotka ovat sitoutuneet ottamaan vesijohtoliittymän. Näin ollen liittyminen paineviemäriin ja/tai valokuituun on yksinkertaista ja vaatii lisätöitä ainoastaan kiinteistöllä.

Myös muiden, putkilinjasta kohtuullisella etäisyydellä olevien kiinteistöjen liittyminen verkkoihin mahdollista. Tämä toki vaatii kaivuutöitä, jotka putkien osalta ovat raskaampia ja pelkän valokaapelin osalta hiukan kevyempiä.