Saukonojan vesihuolto-osuuskunta operoi, ylläpitää ja kehittää Liedon kaupungissa paineviemäri- ja valokuituverkkoja, Raukkalan, Taka-Raukkalan, Saukonojan, Moikkisten, Ukuran, Tammenkannon ja Pettisten alueilla. Paineviemäriverkkoon on tällä hetkellä liitettynä 115 taloutta. Valokuituverkon kautta huippunopeita Internet-yhteyksiä sekä DNA:n kaapelitelevisiopalveluita hyödyntää 93 taloutta.

Maisema

Katkoksia tv-palveluissa

Tiistaina 25.6.2024 teemme keskuksessa tv-jakelulaitteiston huolto- ja laajennustöitä. Työt alkavat klo 11 ja suunniteltu kestoaika on n. tunti. Tv-palveluissa ilmenee tällöin katkoksia. Internet-yhteydet toimivat normaalisti.

Lue lisää

Ukkonen rikkoi kuitupäätteitä

Keskiviikkona 12.6.2024 illansuussa Saukonojan aluetta ravisteli voimakas ukonilma raesateineen. Erityisesti Taka-Raukkalan alueella havaittiin jossakin vaiheessa erityisen voimakas salamanisku. Seuraavana päivänä aloimme saada ilmoituksia pimenneistä kuitupäätteistä ja aloimme välittömästi suunnittelemaan korjaustoimenpiteitä. Osuuskunnan varastossa oli vielä muutamia vanhemman sukupolven laitteita, jotka voitiin nopeasti vaihtaa rikkoutuneiden tilalle. Rikkoutuneiden päätteiden määräksi osoittautui lopulta 12 kpl, joten suurin osa korjauksista jouduttiin tekemään vaihtamalla vanhan päätteen tilalla uusin malli. Onneksi päätteitä oli varastossa, joten kaikkien yhteydet saatiin palautetuksi parissa päivässä. Outoa tapauksessa oli että päätteitä rikkoutui niilläkin asiakkailla, jotka olivat irrottaneet päätteen virtalähteen pistorasiasta. Samoin monen rikkoutuneen päätteen virtalähde oli ehjä. Ilmeisesti ylijännite ei siis tullut sähköverkon kautta, vaan indusoitui suoraan päätteeseen kytkettyihin Ethernet- tai kaapeli-tv-kaapeleihin. Tapaus muistutti siis jossakin määrin edellistä vuoden 2021 ukkosvauriota, joka rikkoi lähes 20 päätettä. Myös tällöin havaittiin muutamia päätteitä, joissa virtalähde oli ehjä, mutta itse pääte rikki. Ukonilmaan varautuminen on aina vaikeaa, mutta vähintäänkin kannattaa asentaa päätteen virransyöttöön ylijännitesuoja. Ja mikäli mahdollista, irrottaa ukkosella päätteen virtajohto, vaikka tämä tapaus osoittaakin että aina sekään ei estä vaurion syntymistä. Osuuskunta pyrkii pitämään varastossa vähintään 10 kpl uusia päätteitä, jotta tällaisiin erikoitilanteisiinkin voidaan reagoida nopeasti.

Lue lisää

Internet-katkos 2.6.2024

Teimme sunnuntaina 2.6.2024 Osuuskunnan keskuksessa valmistavia asennustöitä yli kymmenen vuotta vanhojen Internet-kytkimien korvaamiseksi uudemmilla. Jotta saimme laitekaappeihin tilaa uusille kytkimille, jouduimme siirtämään mm. runkokytkimen toiseen laitepaikkaan. Tällöin inhimillisen virheen seurauksena kytkimen sähkönsyöttökaapeli irtosi, aiheuttaen reilut 20 min kestävän katkoksen kaikkeen Internet-liikenteeseen. Pahoittelemme tapahtunutta. Uudet kytkimet otetaan käyttöön myöhemmin kesällä. Tästä tulee aiheutumaan lyhyitä katkoksia, joista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lue lisää

Osuuskunnan varsinainen kokous 21.5.2024

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään vanhalla Saukonojan koululla tiistaina 21.5.2024 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus sekä valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2024-2025. Lisäksi käsitellään muutos osuuskunnan sääntöjen pykälään 22, jossa edellytetään yhtä tilintarkastajaa ja yhtä varatilintarkastajaa. Koska osuuskunnan toiminnan laajuus ei edellytä tilintarkastajan käyttämistä, hallitus ehdottaa sääntöjä muutettavaksi siten että yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja riittävät.

Lue lisää

Verkkoja laajennetaan Esko-Ukuran suuntaan

Liedon Vesi toteuttaa uuden vesijohtolinjan, joka alkaa Hepojoentie 39 kohdalta ja päättyy Esko-Ukurantie 145:n kohdalle. Saukonojan vesihuolto-osuuskunta on sopinut Liedon Veden kanssa, että samaan ojaan vedetään myös paineviemäriputki ja valokuituverkon runkokaapeli. Paineviemärin ja valokuituverkon kiinteistöhaarat vedetään yhdessä vesijohdon kanssa niille kiinteistöille, jotka ovat sitoutuneet ottamaan vesijohtoliittymän. Näin ollen liittyminen paineviemäriin ja/tai valokuituun on yksinkertaista ja vaatii lisätöitä ainoastaan kiinteistöllä.

Lue lisää

Posts

subscribe via RSS