Saukonojan vesihuolto-osuuskunta operoi, ylläpitää ja kehittää Liedon kaupungissa paineviemäri- ja valokuituverkkoja, Raukkalan, Taka-Raukkalan, Saukonojan, Moikkisten, Ukuran, Tammenkannon ja Pettisten alueilla. Paineviemäriverkkoon on tällä hetkellä liitettynä 115 taloutta. Valokuituverkon kautta huippunopeita Internet-yhteyksiä sekä DNA:n kaapelitelevisiopalveluita hyödyntää 93 taloutta.

Maisema

Internet-katkos 2.6.2024

Teimme sunnuntaina 2.6.2024 Osuuskunnan keskuksessa valmistavia asennustöitä yli kymmenen vuotta vanhojen Internet-kytkimien korvaamiseksi uudemmilla. Jotta saimme laitekaappeihin tilaa uusille kytkimille, jouduimme siirtämään mm. runkokytkimen toiseen laitepaikkaan. Tällöin inhimillisen virheen seurauksena kytkimen sähkönsyöttökaapeli irtosi, aiheuttaen reilut 20 min kestävän katkoksen kaikkeen Internet-liikenteeseen. Pahoittelemme tapahtunutta. Uudet kytkimet otetaan käyttöön myöhemmin kesällä. Tästä tulee aiheutumaan lyhyitä katkoksia, joista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lue lisää

Osuuskunnan varsinainen kokous 21.5.2024

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään vanhalla Saukonojan koululla tiistaina 21.5.2024 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätös, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus sekä valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2024-2025. Lisäksi käsitellään muutos osuuskunnan sääntöjen pykälään 22, jossa edellytetään yhtä tilintarkastajaa ja yhtä varatilintarkastajaa. Koska osuuskunnan toiminnan laajuus ei edellytä tilintarkastajan käyttämistä, hallitus ehdottaa sääntöjä muutettavaksi siten että yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja riittävät.

Lue lisää

Verkkoja laajennetaan Esko-Ukuran suuntaan

Liedon Vesi toteuttaa uuden vesijohtolinjan, joka alkaa Hepojoentie 39 kohdalta ja päättyy Esko-Ukurantie 145:n kohdalle. Saukonojan vesihuolto-osuuskunta on sopinut Liedon Veden kanssa, että samaan ojaan vedetään myös paineviemäriputki ja valokuituverkon runkokaapeli. Paineviemärin ja valokuituverkon kiinteistöhaarat vedetään yhdessä vesijohdon kanssa niille kiinteistöille, jotka ovat sitoutuneet ottamaan vesijohtoliittymän. Näin ollen liittyminen paineviemäriin ja/tai valokuituun on yksinkertaista ja vaatii lisätöitä ainoastaan kiinteistöllä.

Lue lisää

Ongelmia sähkökatkosta

Maantaina 18.12.2023 iltapäivällä Carunalla oli suunniteltu neljän tunnin sähkökatko. Lintulan keskuksen sähköliittymä on Liedon kaupungin omistuksessa, joten ilmoitukset katkoista olivat menneet jonnekin kaupungin organisaatioon eivätkä silloin välittyneet Osuuskunnalle.

Lue lisää

Tietoturva-asiaa

Suojelupoliisin nostettua vuotuisessa turvallisuustilannekatsauksessaan esiin kotikäyttäjien reitittimien tietoturvaongelmat, on aiheesta kirjoitettu eri tiedotusvälineissä huolestuneeseen sävyyn. Myös erilaisia ohjeita on jaettu. Koska asia koskettaa myös osuuskunnan asiakkaita, luethan huolella tämän tiedotteen.

Lue lisää

Posts

subscribe via RSS